FaviconPRIVACYBELEID

GELUKt Training & Coaching, gevestigd aan Drapenierwei 12 5551 MS Valkenswaard, vertegenwoordigd door Linda Kouwenberg-van Ansem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.gelukttraining-coaching.nl
Drapenierwei 12
5551 MS Valkenswaard
linda@gelukttraining-coaching.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word, Excel en Adobe (PDF): administratie, planning en facturering
 • Mailchimp: onderhoud mailinglist, verzenden nieuwsbrief
 • Dropbox: administratie

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Als wij een klantrelatie hebben (waarin ik mijn diensten aan jou factureer):

 • Ik bewaar je naam, adres, en telefoonnummer en e-mailadres, zodat ik je mijn facturen kan sturen en met jou in contact kan komen. Ik bewaar deze zolang als dat nodig is.
 • Ik bewaar plannen en verslagen van coaching gedurende het traject. Na afsluiting van het traject vernietig ik deze informatie.

Als je op mijn mailinglijst staat (als je je daarvoor hebt aangemeld):

 • Ik bewaar je voornaam en e-mailadres, zolang als ik daarvoor jouw toestemming heb. Ik gebruik deze gegevens om je enkele malen per jaar mijn nieuwsbrief te sturen met daarin mijn tips over opvoeding en ouderschap, en informatie over mijn diensten. Onderaan deze mails staat een linkje waarmee je je uit kunt schrijven. Zodra je je hebt afgemeld, verwijder ik al jou gegevens uit het systeem.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik voor zover ik weet geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen onderin mijn nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van/over jou beschik in een computerbestand naar jou of naar een ander, of naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar linda@gelukttraining-coaching.nl.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via linda@gelukttraining-coaching.nl.

Alles wat we via mail, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar ik Ja op zei als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

 

Share This