FaviconALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • je je aanmeldt voor een coachingstraject of -programma,  training, workshop, of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • jij en ik een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.

 

  1. Annulering

2a. Consumenten / particulieren

Online producten en diensten

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail naar linda@gelukttraining-coaching.nl. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus € 15,- administratiekosten zal worden teruggestort.

Overige producten en diensten

Coachingsgesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien je korter van tevoren verzet, betaal je het volledige bedrag voor het betreffende gesprek.

Deelname aan trainingen kun je tot 5 werkdagen van tevoren annuleren. In dat geval betaal je € 15,- administratiekosten. Annuleer je korter van tevoren, dan moet je het gehele bedrag betalen en ontvang je geen geld terug.

2b. Bedrijven

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject of -programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

 

 

  1. Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je zult alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

 

 

  1. Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen workshop kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de workshop in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

 

 

  1. Aansprakelijkheid

Als we samen een overeenkomst aangaan, voer ik deze uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap. Ik heb  een inspanningsverplichting, géén resultaatsverplichting.

Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

 

 

  1. Intellectueel eigendom

Het materiaal dat we gebruiken in coachingstrajecten en programma’s, workshops, trainingen en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

  1. Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens. Lees voor meer details ook mijn privacyverklaring.

 

observeert-spiegelt-prikkelt-kietelt
daagt uit en ondersteunt

Share This